การทำ >> พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)


ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาดข้อมูล หมายเหตุ รูปแบบข้อมูล
member_id int 5 PK รหัสสมาชิก
member_name varchar 50 ชื่อ
member_surname varchar 50 นามสกุล
member_email varchar 100 อีเมล
member_telephone varchar 10 เบอร์โทรศัพท์
member_addess text ที่อยู่
member_brithday date วันเกิด

ตารางที่  3.3.1 Data Dictionary ด้าน member

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาดข้อมูล หมายเหตุ รูปแบบข้อมูล
backup_id int 5 PK รหัสการสั่งจอง
backup_table int 4 เลขที่โต๊ะ
backup_food blob รายการอาหาร
backup_time varchar 100 เวลาการสั่งจอง
backup_people int 4 จำนวนคน
backup_telephone varchar 10 เบอร์โทรศัพท์
backup_email varchar 100 อีเมล
member_id int 5 PK รหัสสมาชิก

ตารางที่  3.3.2 Data Dictionary ด้าน back up

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาดข้อมูล หมายเหตุ รูปแบบข้อมูล
qno int 4 PK หมายเลขกระทู้
qname varchar 20 ชื่อผู้ตั้งกระทู้
qemail varchar 20 อีเมล
qdetail longtext เนื้อความกระทู้
qtopic varchar 20 ชื่อหัวข้อกระทู้

ตารางที่  3.3.3 Data Dictionary ด้าน question

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: