การทำ >> พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)


ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาดข้อมูล หมายเหตุ รูปแบบข้อมูล
member_id int 5 PK รหัสสมาชิก
member_name varchar 50 - ชื่อ
member_surname varchar 50 - นามสกุล
member_email varchar 100 - อีเมล
member_telephone varchar 10 - เบอร์โทรศัพท์
member_addess text - - ที่อยู่
member_brithday date - - วันเกิด

ตารางที่  3.3.1 Data Dictionary ด้าน member

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาดข้อมูล หมายเหตุ รูปแบบข้อมูล
backup_id int 5 PK รหัสการสั่งจอง
backup_table int 4 - เลขที่โต๊ะ
backup_food blob - - รายการอาหาร
backup_time varchar 100 - เวลาการสั่งจอง
backup_people int 4 - จำนวนคน
backup_telephone varchar 10 - เบอร์โทรศัพท์
backup_email varchar 100 อีเมล
member_id int 5 PK รหัสสมาชิก

ตารางที่  3.3.2 Data Dictionary ด้าน back up

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาดข้อมูล หมายเหตุ รูปแบบข้อมูล
qno int 4 PK หมายเลขกระทู้
qname varchar 20 - ชื่อผู้ตั้งกระทู้
qemail varchar 20 - อีเมล
qdetail longtext - - เนื้อความกระทู้
qtopic varchar 20 - ชื่อหัวข้อกระทู้

ตารางที่  3.3.3 Data Dictionary ด้าน question

About these ads
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: